Aknák

A szó jelentése még a középkorra vezethetõ vissza, amikor a szembenálló felek aknát ástak az ellenfél erõdítménye, csapatai alá, oda robbanóanyagot helyeztek el, majd felrobbantották azt.

"- Aknáznak?
– Bizonyosan. Hogy az ostromot visszavertük, elõre látható, hogy aknákat ásnak.
– Jó – felelte Dobó. – A dobosok is rakják le a dobokat a földre, s borsót reá.
– És apró sörétet.
Dobó leszólt a bástyáról Kristóf apródnak:
– Járd be az õröket, és mondd meg nekik, hogy a dobokat és tálakat minden fordulásnál vizsgálják. Mihelyt a víz remeg, vagy dobon a borsók, sörétek rezegnek, azonnal jelentsék."

Gárdonyi: Egri csillagok

Az akna a mai haditechnikai eszközök között az egyik legsokoldalúbb eszköz, melynek használatát nagy vita övezi.
Léteznek vízi és szárazföldi (landmine) akna típusok. A tanulmányban csak a szárazföldi aknákkal fogok foglalkozni.

A szárazföldi aknák lehetnek gyalogsági aknák (”az ember jelenlététõl, közelségétõl, érintésétõl felrobbanó harceszköz, melynek célja, hogy egy vagy több személyt harcképtelenné tegyen, neki sérülést vagy halálos sérülést okozzon” 1998. évi X. tv.), melyeknek célja az ellenfél élõerejének pusztítása, sérülésokozás, terület zárolása (pl. határsávok), objektumbiztosítás.

[Az elõzõek mellett meg kell említeni, hogy a terroristák elõszeretettel használnak aknákat, amelyeket a civil lakosság útvonalaira helyeznek el, nem védelmi funkcióval telepítik azokat, hanem a megfélemlítés a céljuk.]

Az akna célszerû eszköz az (katonai) objektumvédelemben. A személyi védelemmel mindig problémák lehetnek (fárad, korrupt, megvesztegethetõ, figyelmetlen stb.). Ugyanakkor egy telepített akna minden idõjárási körülmény között, a nap bármely idõpontjában képes végrehajtani feladatát. Valamint kevesebb személy képes ellátni egy adott terület ellenõrzését, hatékonyabbá lehet tenni a védelmet.

 1. ábra
Néhány gyakori gyalogsági akna

Gyakran az aknában található töltet romboló hatása kisebb annál, hogy megölje áldozatát. Ezzel a megfélemlítésen túl az elõrenyomuló csapatok hátráltatása a cél. Egy sérült katona ellátást, szállítást, gondozást igényel, amivel a többi csapattársát hátráltatja az akció kivitelezésében.

A gyalogsági taposóaknáknak létezik telepített, ill. repülõgépbõl kiszórt változata. Az akna mûködését a rátaposás (gyalogsági taposóakna), vagy az aknához szerelt drótba akadás indíthatja el (botlódrótos akna). Az aknák kifejthetik hatásuk közvetlen a földfelszínen, valamint léteznek ”ugró” aknák, amelyek mellmagasságba pattannak, és ott robbannak szét.

A szárazföldi aknák másik nagy típusa a harckocsi aknák, ezen eszközök 100 kilogrammnál nagyobb súly érzékelésére lépnek mûködésbe. Céljuk a haditechnikai eszközök, gépjármûvek rombolása.


2. Ábra
Harckocsi akna mûködés közben

Felépítés

  


3. Ábra
Szerkezeti felépítés
Burkoló anyagok (fa, mûanyag, fém),
detonátor, másodlagos detonátor, robbanótöltet

Nagy gondot okoznak a legújabb aknák, amelyekben fém csak a gombostû méretû ütõszeg, és ez rendkívül megnehezíti a fémdetektoros felderítés lehetõségét.

Aknamezõk a világon

4. Ábra
A világ aknásított területei

A taposóaknák gyakran éppen olyan területeken robbannak, ahol a polgári lakosság a fegyveres konfliktus következményeit igyekszik felszámolni. Amennyiben ezeket az aknákat nem szállítják el, illetve nem semmisítik meg a helyszínen, hosszú éveken át halálos veszélyforrások maradnak.
A civil társadalmi szervezetek felhívására 1997 decemberében 122 ország írta alá az ottawai egyezményt. Az azóta eltelt idõ alatt több mint 30 millió aknát semmisítettek meg az egyezményhez csatlakozó országok. Noha több mint 110 a gyalogság elleni aknákat nem alkalmazó országok száma, még mindig sok tennivaló maradt e téren. Jelenleg legkevesebb 65 ország lakossága van az aknaveszélynek kitéve. A nemzetközi becslések évrõl évre 15 és 20 ezer közé teszik a taposóaknák további áldozatainak számát. (Az áldozatok több mint fele civil volt, 40 százalékuk gyermek.) Az aknák ugyanakkor nem csak emberéletet követelnek, illetve rendkívül súlyos végtagcsonkulást okoznak, de a fegyveres konfliktus vagy polgárháború sújtotta országok gazdasági felépülését hátráltatják.

Airsoft aknák

A MilSim játékok kellemes kiegészítõi az elõre elhelyezett meglepetések, amelyek bár hatásosak, használatuk mégse jár súlyos következménnyel. Három airsoft akna típus terjedt el. A taposóakna, mely lehet gázos vagy rugós. A boltódrótos ankna, amely gyakran pirotechnikán alapul, de lehet ez is gázos és rugós mûködésû, végül a távirányítású aknáknak rengeteg variációja létezik, amikor gombnyomásra hang, fény vagy esetleg BB áradat zúdul az ellenségre.


1. ábra
Gázos taposóakna
 
2. ábra
Gázos taposóakna metszet
 
3. ábra
Távirányítású Claymore
4. ábra
Fekete BB-vel töltött Claymore
 
5. ábra
Rugós Claymore mûködése– újra hasznosítható