Black Hawk Down – Delta Force – Tisztelgés Gary Gordon és Randy Shughart előtt

Azok számára, akik esetleg egy barlangban éltek az elmúlt pár évben, a 2001-es Ridley Scott filmje, Black Hawk Down a Mogadishui csata történetét meséli el.

1993 október 3.-án és 4.-én a Delta Force kommandósok támadóalakulata közel 140 US Army Ranger és négy US Army Különleges Erõk operátor támogatásával, helikopterrõl végrehajtott támadást indított Mogadishu fõvárosban, azzal a küldetéssel, hogy foglyul ejtsenek két magas rangú tisztjét a Szomáliai hadúrnak, Mohamed Farrah Aidid-nek.

Azonban amikor a szomáliai milícia rakétagránátokkal lelõtt két MH-60-as Black Hawk helikoptert, a harminc perces küldetés egy kétségbeesett ütközetté vált az Amerikai haderõ és a Szomáliai milícia között.

Harci személyzet

Black Hawk Down feleleveníti az amerikai katonák erõfeszítéseit, hogy eljussanak a lezuhant helikopterig, hogy visszaszerezzék a sebesült és halott társaikat, és a film cselekményének legnagyobb része pár, kiválasztott katona tetteit követi.

Elsõsorban Eversmann törzsõrmestert, aki a négyes számú "Chalk" Ranger alakulatot vezette, McKnight hadnagyot, és az õ megtámadott felmentõ alakulatát, Steele kapitány Ranger parancsnokot, a kitalált személy Jeff Sanderson õrmestert, és a második helikopter egyetlen túlélõje, Mike Durant tisztet.

A film megmutatja a hõsies küzdelmet, ahogy a Delta Force operátor Gary Gordon és Randy Shugart védelmezte Duran lezuhant gépét több száz szomáliai ellen. A csata folyamán 19 amerikai katona esett el, míg a becslések szerint több mint ezer szomáliai civil és milicista vesztette életét.

A való világban

Az Elsõ Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), általában csak mint Delta, egy Különleges Alakulat (Special Operation Force), és Egyesített Különleges Operációs Parancsnokság integrált része. Az egység elsõdleges feladatköre terrorizmus elhárítás, bár ez egy rendkívül változékony csapat, amely képes bármilyen küldetéshez alkalmazkodni. A Delta Force a feltevések szerint hasonló küldetéseket hajt végre, mint amelyeket a brit SAS.

Delta Force Operátorok

A Delta Force operátorok kimagasló autonómiát és rugalmasságot élveznek (hasonlóan a haditengerészeti rokonukhoz, a DEVGRU-hoz). Nincs semmilyen általános egyenruhás megjelenése, és a civil ruha normális szolgálaton kívül, és közben is Fort Braggban, hogy elrejtsék ezeknek a különleges katonáknak a személyét. Valójában egyenruhát ritkán hordanak egyáltalán, és hosszú haj, illetve arcszõrzet engedélyezett, hogy az alakulat tagjai be tudjanak olvadni, és ne tûnjenek rögtön fel katonás kinézetükkel.

A legkisebb különálló egység feltehetõleg 4 vagy 5 tagból áll. Mindegyik csapat specializált HALO/HAHO, SCUBA, vagy más különleges tevékenységben. A következõ fokozat a raj szint, ami 4 vagy 5 csapatból áll, és végül a szakasz szint, (4 szakasz), amelyek 2 rajból állnak (támadó és mesterlövész). A Szakaszokat Rajokra és Csapatokra bontják ahogy az adott küldetéshez a legmegfelelõbb.

A Delta összes tagját Operátornak is nevezik, vagy más egységek által D-Boysnak és Rocks-nak.

A Delta nem hagyományos természetébõl kifolyóan tagjai meglehetõsen személyre szabott fegyvereket viselnek. Bár a leggyakrabban választott fegyverük az M4 Carbine, azon általában számos módosítás található, és nem szokatlan tõlük hogy más országok fegyvereit hordozzák (valószínûleg hogy könnyebben beolvadjanak a helyiek közé, és hogy használhassák az ellenség lõszerét).

A népszerû fegyveres magazin, a Special Weapons for Military and Police (34. szám) szerint minden Delta Force tag kap egy költségkeretet, amibõl megveheti a személyre szabott 1911-es pisztolyukat. Feljegyzések azt mutatják, hogy Shughart egy M14-est használt, a kollégái modernebb fegyvereivel ellentétben, és a Delta mesterlövészek gyakran használják az M14-est a specializáltabb mesterlövész puskák helyett.

A Becsület Érdemrend

Mind Gordon, mind Shugart poszthumusz Becsület Érdemrend kitüntetést kapott a Mogadishuban végrehajtott cselekedeteikért. A bevetés alatt mindkettõjüknek levegõbõl végrehajtott fedezés lett volna a feladata, de hamarosan nyilvánvaló lett mindkét õrmester számára, hogy ha valamennyi esélyt is akarnak adni a lelõtt gépek túlélõi számára, hogy a földön kell harcolniuk. Annak tudatában, hogy a saját túlélési esélyeik is nagyon gyengék, mindkét férfi kérvényezte, hogy ledobják õket a lezuhant gépekhez, de elutasították azzal az indoklással, hogy túl veszélyes. A harmadik kérelmezés után azonban megkapták az engedélyt.

A Black Hawk pilóta szerint: "Bárki, ha az eszére hallgat, nem ment volna le. De õk ragaszkodtak hozzá, mert a bajtársaik veszélyben voltak, mert teljes szívbõl hittek a mondásban: Nem hagyom cserben azokat, akiket szolgálok"

Az emberek az uniformis mögött

Shughart egy farmon nõtt fel. Szerette a természetet, és a felesége és õ úgy tervezte, hogy egy faházat épít nyugdíjba vonulásuk után Montánában.

Gary Gordon figyelmes apa volt, aki történeteket jegyzetelt noteszába két gyermeke számára. Egy bútorgyártó vállalkozást szeretett volna létrehozni feleségével, Carmennel.

Mindkét férfi csendes volt, akiknek szilárdsága erõt adott mindenkinek, aki ismerte õket. Mindketten valószínûleg kicsit kényelmetlenül éreznék magukat, hogy ennyire a központba kerültek, az elmondások szerint. Valószínûleg csak annyit mondanának: "Csak a munkánkat végeztük", egy munkát, amit szerettek, és aminek a mesterei voltak. Mindkét férfi a leghõsiesebb és önzetlenebb halált halta, ami csak lehetséges, életüket kockáztatva másokért, tétovázás nélkül.