Hogyan állítsuk össze a csapatunkat, amely kiüti az ellenfelet

Az egyik legelsõ dolog, amit meg kell tennünk, hogy egy összetettebb taktikát szeretnénk megfelelõen végrehajtani az, hogy meggyõzõdünk róla, hogy a csapatunk a feladatnak megfelelõen van rendezve.

A legtöbb kis létszámú egységgel használt taktika két részre osztott szakaszt vesz alapul. Most átnézzük, hogyan lehet a csapatot addig a pontig szervezni, amikortól el lehet kezdeni gyakorolni a magasabb szintû taktikákat, amelyekrõl a folytatásokban írni fogok.

Példának egy 9 fõs szakaszt fogok használni, amelyet egyenlõ arányban osztok fel. Szakasznak fogom nevezni, mert a szakaszon belül lesznek csapatok (fire squads), és a csapat szó túl gyakori használata zavart okozhat.

Kezdjünk hát neki. Kilenc játékos van, a Szakaszvezetõnek két Csapata, amelyek mindegyike 4 fõbõl áll, 3 Lövészbõl, és egy Csapatvezetõbõl. A csapatnak így kellene kinéznie:

                                                                                                Lövész

                                               Csapatvezetõ                            Lövész

                                                                                                 Lövész

Szakaszvezetõ

                                                                                                 Lövész

                                               Csapatvezetõ                            Lövész

                                                                                                  Lövész

 

A Szakaszvezetõ szerepe a szakasz parancsnoklása, õ az, aki a legtöbb tapasztalattal és ismerettel rendelkezik a játékmezõn, vagy az, aki a szakaszt összeszervezte. A játéktéren az õ szava a döntõ. Vezetõi és taktikai képességeit felhasználva irányítja a csapatot, hogy egységben cselekedjenek, és végül gyõztesen keveredjenek ki a küldetésbõl. A Szakaszvezetõ közvetlenül a két Csapatvezetõvel kommunikál. Õ az, aki a pályán csapatvezetõtõl csapatvezetõig fut, a következõ lépést vezényelve. Tanácsos, hogy legalább a Szakaszvezetõnek, és a két Csapatvezetõ rendelkezzen rádióval, mert az nagymértékben megkönnyíti a Szakaszvezetõ dolgát.

Felkészülés a sikerre

Ha sikeresek akarunk lenni a taktikáinkban, a Szakaszvezetõknek ki kell hangsúlyozni az embereinek a parancsok követésének fontosságát. Ha minden ember úgy megy ki a pályára, hogy azt gondolja õ „Rambó", és egyedül megrohanja az ellenséges géppuskaállást, az egész csapat kárára válik, és a tervezett taktikát ki is lehet dobni az ablakon. Ahhoz, hogy ezek a taktikák mûködjenek, mindenkinek a rá szabott feladatot kell teljesítenie, és a parancsokat minden alkalommal követnie, amikor megkapják.

Vissza a csapatokhoz

A Csapatvezetõ egy kis egység parancsnoka. A Szakaszvezetõtõl kapja az utasításokat, és azoknak megfelelõen irányítja az embereit. Egy Csapat nagyon ritkán válik szét, ha szétválik egyáltalán. Rendezettségüket és létszámukat felhasználva, mintha egyek lennének hajtják végre a feladatokat, amelyeket a Szakaszvezetõ rájuk bízott. Amikor majd eljutunk az alapvetõ taktikákhoz, láthatjuk azokat a lehetõségeket, amelyek a csapatokat vezetõ Szakaszvezetõ rendelkezésére állnak, mint például a megkerülés és a csatasorban mozgás.

A Csapatvezetõknek nemcsak csapattagjaiknak hollétével kell folyamatosan tisztában lenniük, hanem a Szakaszvezetõével is, különösen rádiós kommunikáció nélkül, hiszen folyamatosan figyelnie kell az érkezõ parancsokat. Mint Csapatvezetõ, törekedni kell a lehetõségekhez képest a lehetõ legjobban együtt tartani a csapatot. Mozogjunk gyorsan, és tartsunk megfelelõ távolságot a tagok között, de mint egység, ne váljunk szét. Ha meg kell állni, a csapat vagy szûken 360 fokban álljon fel, vagy vonal alakzatba, amíg a következõ lépést megbeszélik. Amennyiben ezek az alakzatok valakinek ismeretlenek, a következõ részben részletesebben kifejtem õket.

A Lövész

A Lövész a gyalogos, a ravasz meghúzója, akinek az egyetlen feladata a parancsok teljesítése és az ellenség teljes erõvel való támadása. Szervezetnek kell maradnia, és csapatával együtt mozogni, a Csapatvezetõ utasításainak engedelmeskedve. Ne próbálja meg egyedül megvívni a csatát, az összes ellenfelet egyedül legyõzni. Ahogy majd elmélyedünk az alapvetõ, majd összetettebb taktikákban, látni fogjuk, hogy a Csapatvezetõ sokfajta lehetõség közül választhat, hogy a Szakaszvezetõ által rábízott feladatot végrehajtsa. Ez azonban megköveteli a Lövészektõl a folyamatos figyelmet, hogy mindig készen álljanak a Csapatvezetõtõl érkezõ következõ utasításra.

A példához 9 embert használtam. Ha több emberbõl áll a szakasz, mindig van lehetõség a csapatokat bõvíteni, vagy egy kisebb biztonsági különítményt létrehozni a Szakaszvezetõnek egészen addig a pontig, míg már „futók" is rendelkezésére állnak. A futók a Szakaszvezetõ és a Csapatvezetõk között közvetítik a parancsokat, általában szóban, innen kapták a nevüket is.

A következõ fejezetben belekezdünk magukba a taktikákba, amelyek segítségével igazán összezavarhatjuk az ellenfeleinket.

Eredeti forrás: Donnie T., AI Magazin