Optikai irányzékok

„A célzás lõfegyvernek oly helyzetbe igazítása, melybõl a kilõtt lövedék a céltárgyat eltalálja. A célzás úgy történik, hogy a célgömb csúcsát a nézõke közepébe s az irányzék felsõ szélével egy magasságba hozzuk s egyidejûleg a fegyvernek oly irányt adunk, hogy a célgömb csúcsa a célpontot eltakarja, miközben az irányzék felsõ széle vízirányosan tartandó. A célzásnál többnyire a céltárgy alsó szélének középpontját válasszuk célpontul."

Célzás folyamata nyílt irányzékkal mind a mai napig ugyanúgy történik, ahogy az elõbbi idézetben olvasható. Valljuk be ez nem egyszerû feladat, mert három tárgyat kell egy egyenesre esõ helyzetbe hozni, vagyis a célgömböt, a nézõkét és magát a célt is egyeztetni kell. További nehézséget jelent, hogy minél inkább az irányzékra fókuszál a lövész, annál elmosódottabb lesz a cél. Viszont, ha a célra koncentrál a lövész, akkor az irányzékok homályosodnak el. Az elõbbi nehézségek ellenére pontos találatot végrehajtani, fõleg stresszes szituációban nagyon nagy tapasztalatot igénylõ feladat. Nem hiába fejlesztettek a célzás folyamatát egyszerûsítõ eszközöket a haditechnikai kutatások során.

1. ábra A célzás nyílt irányzékokkal

A hagyományos távcsõ optikájára szálkeresztet vittek fel, amellyel egy nagyon hasznos célzó eszközt nyertek, a fegyvertávcsövet. Egy jól belõtt fegyver esetén célzás közben csak a szálkeresztet kell a célpontra vezetni. Ez a könnyebbség sokkal hatékonyabbá teszi a lövészt – egyesek szerint 50%-al növeli a találati valószínûséget -, viszont csökkenti a célzó látóterét, ezért a fegyver közelharcban kevésbé lesz használható, valamint a távcsõ csak bizonyos szögbõl ad torzításmentes képet és sötét háttéren kevésbé látható a szálkereszt. Ennek ellenére a hagyományos fegyvertávcsõ nagyon népszerû és kedvezõ áron lehet hozzájutni. Ma már elérhetõk a továbbfejlesztett távcsõ változatok is, melyeken a szálkeresztet mesterségesen világítják meg jól látható vörös vagy zöld fénnyel, ezzel növelik a szálkereszt láthatóságát.

2. ábra Fegyvertávcsõ és szálkeresztek

3. ábra Célzás közben

Az irányzékok használatában jelentõs áttörést hozott a lézer megjelenése. Ezen eszköz MP5 géppisztolyainkon is tesztelhetõ. Az elõagyon található fegyversínre lehet rászerelni a kis tubust, melyhez érintõkapcsoló tartozik. A kapcsoló benyomásával láthatóvá válik a kommandós filmekbõl ismert, célponton világító jellegzetes piros pötty. A fényes pont bár nagyon látványos és az akció filmeken jól mutat, ahogy a lövész célpontja homlokára helyezi a vörös foltot, vagy amikor a behatoló csapat a füstbe burkolt szobába lépve a teret lézerfényekkel pásztázza.

4. ábra Pointer az MP5-re szerelve

5. ábra Pointer a dobozában

Viszont egy valódi bevetésnél hátrányos, ha a lövész tudatja jelenlétét, valamint egy csapat esetén azonos célra tartáskor nem lehet megkülönböztetni, hogy most ki mire is céloz.
A lézer irányzékok akkor válnak igazán hasznossá, amikor segítségükkel szemmel láthatatlan fénytartományban egy területet jelölnek meg (az ún. paint tevékenység pl. AN/PEQ-2 segítségével). Az ilyen típusú lézerek hatótávolsága több km, mellyel nagy pontossággal lehet célokat kijelölni a tüzérség vagy a harckocsizók számára. 
 

6. ábra AN/PEQ-2

A lézer irányzék gyengeségeire a legmodernebb holo-optikai irányzékok nyújtanak megoldást.  Az ún. "red-dot" a lézerhez hasonlóan egy fémtubusban kapott helyet, viszont a fénylõ pont (vagy egyéb célzást segítõ optikai alakzat) nem jelenik meg a célon, csak a lövész láthatja, amikor az irányzékba pillant.  Ezen eszközök nagyítása minimális, ezért lehetséges a két szemmel célzás, a lövész csak felemeli fegyverét, a látómezejében megjelenõ vörös foltot céljára irányítja, kiváltja a lövést (point and shoot).  A lövés roppant gyorssá és pontossá válik, hamar ösztönössé tehetõ a red-dotos célzás.  Ezenkívül a kis nagyítás hatására a torzítás is csökken, vagyis nem szükséges, hogy csak egy meghatározott kis szögbõl pillantsunk az irányzékra a célzás pontossága érdekében, mert a piros pötty a célra mutat. A lézer intenzitása állítható, így a fényerõsséget kellemesen használhatóra lehet állítani, ami még jól látszik, de nem irritálja a szemet.
A rendszer gyengesége, hogy annak ellenére, ha kis meghibásodás éri még mûködõképes marad, az optika komoly sérülése esetén a fegyver használhatatlanná válik, ami háborús körülmények között elég kellemetlen.

7. ábra Red- dot irányzékok és szálkeresztek