Rádió kommunikáció taktikai környezetben

A hadseregek azóta küzdenek tevékenységeik koordinálásának problémájával, különös tekintettel a látótávolságon kívül esõ egységekkel, amióta a szervezett harci eseményekre volt szükség, egészen a bunkóval hadonászó õseinkig.

A hordozható rádió feltalálása a 20ik század közepén lehetõvé tette, a nagyobb egységek (szakasz, osztag és a felett) számára az egymással való kommunikációt. Ez lehetõvé tette a koordinált akciók kivitelét nagyon nagy területen, akár kontinenseken át is. Hamar nyílván valóvá vált, hogy a harc hevében, alapos protokollok betartása nélkül a kommunikáció gyorsan sorozatos félreértésekbe és értelmetlenségbe fullad.
Ez a probléma még jelentõsebbé vált, amikor a rádiók annyira kicsik, egyszerûk és olcsók lettek, hogy a kommunikációs lehetõség minden katona számára elérhetõvé vált. A harc személyes természete szakasz és raj szinten, ahol az egyéni katonát szinte semmi sem védi az akció frenetikus ütemétõl és energiájától, az üzenetküldés és fogadás önmagában is elég lehet, hogy túltöltse az érzékeket.

Protokoll

Az idõk folyamán egy olyan protokoll alakult ki, amely lehetõvé teszi akár az egyedi katonának is, hogy hatékonyan kommunikáljon rádión keresztül, még a legrosszabb tûzharcban is. Míg a rádió protokoll részleteiben változik országról országra, és még akár egységrõl egységre is, van néhány alapvetõ elõírás, amelyek mindenhol megtalálhatóak.

– Gondolkodj, mielõtt beszélsz: Fontos, hogy tudd, mit fogsz mondani, mielõtt bekapcsolod a mikrofont.
– Fogd rövidre és egyszerûre: Komplex, terjengõs kommunikációt rádión keresztül kerülni kell. Az üzenteknek egyszerûknek és lényegre törõknek kell lenni.
– Használj megszakításokat: nem szabad elfelejtened, hogy jelezd a többieknek, ha befejezted a beszélést, hogy a közbeszakítások és korai visszajelzések elkerülhetõek legyenek.

Az ezután következõ része az írásnak egy alapvetõ protokollt ír le, az Amerikai hadseregben használt alapján. Minden részlete egy tipikus rádió beszélgetésnek ki lesz elemezve, csakúgy, mint számos „különleges eset", amellyel bárki könnyen találkozhat. A cikk nagy részében olyanokra koncentrál, amelyek paintballban vagy airsoftban hasznosak lehetnek, így az olyan esetek, mint tüzérségi csapás vagy légi támogatás kérése nem lesznek tárgyalva.

Beszélgetés kezdeményezése

Amikor valaki rádión szeretne beszélni, fontos, hogy jelezze kinek beszél, valamint õ maga kicsoda. Továbbá, miután befejezte a beszélést, jelezze azt. Hogy jelezze a mondat végét, valamint hogy várja a visszajelzést, az Over (Vége) szót használja (természetesen kerülni kell ennek a kifejezésnek a használatát bármilyen más helyzetben a beszélgetés folyamán, mert zavarodást okozhat). Tehát egy alapvetõ, egyszerû üzenetváltás valahogy így nézne ki:

Alfa Egyes, itt Bravó Hatos. Vége.

Ez a példa tartalmazza egy üzenetváltás összes szükséges elemét. A, itt B. Vége. Általában az említett példát egy üzenetváltások sorozatának bevezetésére használják. Amikor Bravó Hatos beszélni szeretne Alfa Eggyel, tudnia kell, hogy Alfa Egyes figyel-e. Ez a rövid mondat továbbá jelzi a többi, azonos csatornán lévõ embernek, hogy nem kell a beszélgetésre figyelniük, folytathatják amit csináltak, és csak a beszélgetés végére kell figyelniük.

Amikor Alfa Egyes hallja az üzenetet, válaszol, jelezve, hogy hallotta Bravó Hatot, és tudja folytatni a beszélgetést.

Itt Alfa Egyes. Vége.

Most, hogy Bravó Hatos tudja, hogy Alfa Egyes hallja õt, elkezdheti a beszélgetést.

Gyors beszélgetés

Mint a korábbiakban említettük, az üzeneteket rövidre és lényegre törõre kell fogni. A beszélgetõ célja, hogy a beszélgetés minél gyorsabban lezajlódjon, hogy a csatorna szabaddá váljon, amint lehet, hogy mások is használhassák. Ezen kívül, hiszen a tûzharcok általában gyorsan befejezõdnek, az információt minél hamarabb közölni kell, hogy maximalizálhassuk a reagálási idõt.

Egy nagyon rossz rádióbeszélgetés példája:

Alfa Egyes, itt Bravó Hatos. Igen…ööö…Van itt egy pár ember nálam, azt hiszem talán rosszfiúk. Most éppen……………azt mondanám körülbelül 40 méterre lehetnek tõlem 11 órára, neked 12-re vagy ilyesmi. És vannak úgy körülbelül, talán ………6………vagy 10-en. Úgy látom, felétek mennek. Talán picit vissza kéne menned, és akkor mi lõhetjük õket, hogy lelassuljanak vagy valami. Vége.

Amint lehet látni, ez a fecsegõ, szünetekkel tarkított üzenet lassú, és tele van lehetségesen zavaró kijelentésekkel. Jobb megoldás lenne, ha az üzenet küldõje várna pár másodpercet (amelyeket amúgy is elveszteget az elsõ példában), hogy összegyûjtse gondolatait, egy tömör, könnyen érthetõ kijelentésbe. Mint így:

Alfa Egyes, itt Bravó Hatos. Figyelem. 5-tõl 10 lehetséges ellenség 40 méterrel elõttetek irányotokba mozog. Húzódj vissza 10 métert a szárnyunkra, hogy fedezhessünk. Vége.

Az elõbbi példa értelme ugyanaz volt, csak egy nyugtázható, értelmezhetõ formában. A „Figyelem" példája a mondanivaló jelentõsségének kihangsúlyozására. Ez tudatja Alfa Eggyel, hogy számukra fontos, azonnali cselekvést igényelõ információk következnek. A mutatóban a végén további hasonló figyelmeztetõ kifejezések találhatók.

Alfa Egyes, ezt hallva, és úgy döntve, hogy nem vitatkozik, hogy talán Bravó Hatnak kéne elõre jönni 10 métert, követi a tanácsot, és visszavonul. A válasza ilyen lehet:

Hatos, Egyes. Visszaolvasom, 5-tõl 10 ellenség. 40 méterre elõttünk. Visszavonulunk a szárnyatokra. Értettem. Vége.

Több dolog is feltûnhet itt. Alfa Egyes mindkettõjük nevét egy szóra rövidítette. Alapvetõen, miután a beszélgetés elkezdõdött, és a többi, csatornán lévõ egység tudja, hogy nem hozzájuk beszélnek, a résztvevõk elkezdhetik rövidíteni neveiket csak az egyedi részére. Ebben az esetben a Hatos és az Egyes az egyedi rész az õ szintjükön. Egyikük sem akar bárkit a Bravó vagy Alfa csapatban összezavarni, ezért elhagyják azt a részt.

Továbbá, Egy visszamondta a kritikus információt. Miután Bravó Hatos feltehetõleg már megértette a helyzetet, Egyes csak azt jelzi Hatosnak, hogy jól értette a részleteket. A kijelentés „Visszaolvasom…" ennek jelzése. Jelentése „a következõ dolgok, amiket mondok azok, amiket tõled Vettem az elõzõkben".

Ezen kívül, Egyes azt mondta „Értettem". Ennek a kifejezésnek az értelme „megkaptam az üzenetedet, megértettem, és végrehajtom".

Egy másik visszaigazoló kifejezés (és gyakran rosszul használt) a „Vettem", aminek jelentése „megkaptam ez üzenetedet, és megértettem".

Egy kis kitérõ: a Hollywoodi II-ik Világháborús filmekben gyakran hallható kifejezés „Roger Wilco Over and Out", értelmetlen mondat. Szó szerinti fordításban a kapós „Vettem Értettem Vége és Kilép" jelentése: „Megkaptam az üzenetedet és értettem, megkaptam az üzenetedet, és értettem és végrehajtom, befejeztem az adást, és várom a válaszod, befejeztem az adást, nem szükséges vagy várt a válasz". Nyilvánvalóan ez a kijelentés butaság.

Most hogy Hatos hallotta, és válaszolt, szükséges tudnia, hogy jó információkat értett. Egyes valahogy így válaszolhat:

Egyes. Jó visszaolvasás. Kilép.

Itt Hatos még jobban lerövidítette, csak a saját azonosítóját hagyva. Ezután jött a „Jó visszaolvasás" kifejezés. Ezt így lehetne fordítani „Jól értettél engem"

Ezúttal más módon zárta az üzenetet. A „kilép" egy kifejezés, amivel a csatorna minden résztvevõjét értesítjük, hogy a sáv szabad, és kezdhetnek beszélgetéseket, mert Hatos és Egyes befejezte.

Különleges esetek

Idáig azt tárgyaltuk, miképpen tud 2 résztvevõ egy rádiócsatornán egymáshoz beszélni hatékonyan. Van azonban számos más körülmény is, amelyben egy rádió protokollnak meg kell felelnie. Ezeknek a különleges eseteknek általában megvannak a saját szabályaik, melyek gyakran nem követik az általános formulát.

Rádió ellenõrzés

 

Valószínûleg a leggyakoribb különleges eset a rádió ellenõrzés. Ezt a csatorna bármelyik használója megteheti, hogy meggyõzõdjön róla, hogy a rádiója mûködik, és hogy a megfelelõ frekvencián van. A személy, aki az ellenõrzést végzi, azt bármilyen bemutatkozás nélkül teszi meg

Bármilyen elem ezen a csatornán, itt Bravó Hatos. Rádió ellenõrzés. Vége.

Az üzenete, és bemutatkozása gyakorlatilag egyben van. Hacsak Bravó Hatos nem ismer valakit személy szerint, akihez tudni akarja, hogy tud-e beszélni, bárki, akit el tud érni a csatornán megfelelõ, csak hogy visszajelzést kapjon. A „Rádió ellenõrzés" kijelentése nemcsak nem csak azt jelzi a többi hallgatónak, hogy ez egy rövid beszélgetés lesz, hanem hogy Bravó Hatos aggódik az átvitel minõsége miatt.

Hogy ki válaszol, azt leggyakrabban az egység saját protokollja határozza meg. Néhány egységnél azt támogatják, hogy a vezetõ elem válaszol. Mások szerint bárki válaszolhat, aki hallja az adást. Bármelyik esetben is, valakinek válaszolnia kell.

Itt Alfa Egyes. Vettem. Vége.

Ebben az esetben Alfa Egyes jelzi, hogy hallotta Bravó Hatost, és az adás erõs (hangos) volt és érthetõ. Mondhatta volna, hogy „Hangosan és tisztán" is Vettem helyett. Ez technikailag pontos lett volna, de felesleges. Alapesetben azt feltételezzük, hogyha a rádió ellenõrzésre adott válaszban nem szerepel a jel minõségére utaló jelzés, akkor a vétel Hangos és Tiszta volt.

Fontos azonban megjegyezni, hogy, mint mindig, a személy, aki a beszélgetést kezdeményezte, be is kell, hogy fejezze. Egy rádió ellenõrzésnél ez egyben jelzés is Alfa Egyesnek, hogy visszafele is mûködik a rádió. Hatos így válaszolhat:

Itt Bravó Hatos. Vettem. Kilép.

Bravó Hatos ellenõrizte a rádióját, valamint Alfa Egyesét a lehetõ legrövidebb idõ alatt.

Ha az adás gyengébb, mint hangos és tiszta, meghatározott jelzõket használnak minõsítésére. Ezek a jelzõk meghatározott sorrendben állnak. Az elsõ a jel erõsségére utal, amit a hangereje határoz meg. A második a vétel érthetõségére, tisztaságára utal. A jelre vonatkozó jelzõk sorrendje a következõ:

Jel Ereje / Jel Tisztasága
Hangos / Tiszta
Jó / Érthetõ
Gyenge / Érthetetlen
Nagyon gyenge / Zavart

Beszélgetés több egység között

Néha egy egységnek több egységgel kell kommunikálnia. Ez legtöbbször akkor fordul elõ, amikor egy vezetõnek utasításokat kell adnia, vagy információt több, az irányítása alatt lévõ egységnek. Egy vezetõ, aki az egységeihez szeretne beszélni, így teheti:

Minden Bravó egységnek ezen a sávon. Állj, és felkészülni 5-tõl 10 ellenséggel való ütközetre 11 óránál. Alfa egységek csatlakoznak balszárnyon. Vége.

Ebben az esetben Bravó Hatos felhívta a figyelmét egységének, hogy mit kíván tõlük, valamint hogy mire kell felkészülniük a közeljövõben. Nyilvánvalóan, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindenki hallotta az utasítást, válaszolniuk kell.

Bravó Egyes. Értettem. Vége.

Bravó Egyes jelezte, hogy érti, és hogy teljesíti. Míg egyes egységeknek saját sorrendjük lehet, amiben választ adnak egy nagyobb méretû kommunikáció esetén, a legtöbbször a számtani sorrend szerint teszik azt az egyszerûség kedvéért.

Bravó Kettes. Értettem. Vége.

Bravó kettes követi a példáját.

(2-4 másodpercig tartó csend) Bravó Hatos. Nincs kapcsolat Bravó Hármassal. Vége.

Ebben az esetben Bravó Hármas nem válaszolt az üzenetre. Egy rövid várakozási idõ után Bravó Hatos, aki várja a válaszokat, lép, hogy Bravó Négyesre is sor kerülhessen. A „Nincs kapcsolat" kifejezés azt jelenti, hogy nem hallja valaki válaszát a rádión.

Bravó Négyes. Értettem. Vége.

Mostanra mindenki visszajelzett, kivéve Bravó Hármast. Jóllehet, míg ez Bravó Hatnak problémát okoz, ennek az üzenetnek nem tárgya, tehát ideje lezárni a társalgásnak ezt a részét.

Bravó Hatos. Vettem. Kilép.

Hatos nyugtázta a válaszokat a Bravó egység tagjaitól, és lezárta a kommunikáció sorozatát.

A fonetikus ABC

A probléma az ABC-vel és a számokkal, hogy amikor rádión keresztül mondják õket, a rádió torzító hatása keveredve az alapzajjal és az interferenciával, az egyik betû vagy szám könnyen félreérthetõ másikkal. Emiatt szükséges a betûket fonetikusan mondani. Más szavakkal, szavakat használni betûk helyett, és meghatározó kiejtést számok esetében. Ez csökkenti a félreértéseket, és elõsegíti az üzenetek tiszta átvételét.

Az amerikai hadseregben használt kódok a következõk:

A – ALPHA
B – BRAVO
C – CHARLIE
D – DELTA
E – ECHO
F – FOXTROT
G – GOLF
H – HOTEL
I – INDIA
J – JULIETT
K – KILO
L – LIMA
M – MIKE
N – NOVEMBER
O – OSCAR
P – PAPA
Q – QUEBEC
R – ROMEO
S – SIERRA
T – TANGO
U – UNIFORM
V – VICTOR
W – WHISKEY
X – X-RAY
Y – YANKEE
Z – ZULU
0 – Ze-Ro
1 – Wun
2 – Too
3 – Tree
4 – Fow-Er
5 – Fife
6 – Six
7 – Sev-En
8 – Ait
9 – Nin-Er

 

Különleges használatú kifejezések

Léteznek olyan meghatározott szavak, amelyek a kommunikációt, vagy helyesbítést segítik elõ. Alább következik egy lista ezekrõl a kifejezésekrõl, definíciójukkal, és néha, példákkal használatukra.

MEGSZAKÍTÁS: Ezt a kifejezést arra használják, hogy egy üzenet különbözõ részeit elválasszák. Ahelyett, hogy azt mondják „Kilépek", miután a beszélgetés lezajlott, mondhatják, hogy „Vége. Megszakítás. Megszakítás." Ezzel tudatja a hallgatókkal, hogy míg egy beszélgetésnek vége, ugyanaz a küldõ elkezd egy második beszélgetést, és így nem szabadítja fel a csatornát. Gyakran használják arra is, amikor valaki meg akarja szakítani a beszélgetést. Néha vészhelyzetben áll fent, és valaki a beszélgetés szünetében „Megszakít" a kritikus információval.

HELYESBÍTÉS: Szó szerinti jelentése. „Egy hiba van az üzenetben, és újrakezdem az utolsó résztõl, amit jól mondtam". Általában akkor használják, amikor rosszul mondtak helyzeteket vagy irányokat.

ISMÉTLEM: Jelentése, hogy megismétlésre kerül valami. Az amerikai hadseregben erre a kifejezésre az „I say again" mondatot használják, a tükörfordításbeli „repeat" helyett. Ennek az oka, hogy a „repeat" kifejezésnek meghatározott jelentése van a tüzérségi irányításban, mégpedig a „Tüzelj újra ugyanarra a helyre". Nyilvánvalóan ennek tragikus következményei lehetnek, ha például valakinek a „Tüzet szüntess, Ismétlem (Repeat), Tüzet szüntess" üzenetét szó szerint fordítják, vagyis „ne lõj, lõj ugyanarra a helyre, ne lõj".

ÜZENET (Eleje/Vége): Egy bizonyos üzenet elejének és végének a jelzésére használják. Például: Üzenet eleje. Stratégiai irányítás engedélyezi az erõ használatát a bevetési zónában. Üzenet vége.

KILÉP: Az üzenetváltás vége. Válasz nem szükséges vagy várt.

VÉGE: Az üzenet vége, és a partner válaszára vár.

RÁDIÓ ELLENÕRZÉS: Milyen a jel ereje és tisztasága?

VETTEM: Vettem az üzenetedet, és megVettem.

ISMÉTELD: Kérlek, ismételd meg az utolsó üzenetedet, nem Vettem.

IDÕ: A következõ egy idõ és/vagy dátum kifejezése lesz.

VÁROK EGYET: Pár másodpercre szünetet tartok.

KIVÁROK: Hosszabb idõre kell várnom, mint néhány másodperc. Visszahívlak, ha visszatértem.

ÉRTETTEM. Megkaptam az üzenetedet, megVettem és teljesítem.

Egyéb taktikai kifejezések:

TÜZET SZÜNTESS: Összes fegyverrel abbahagyni a tüzelést.

TÛZ: Tüzelj a megadott célra.

TÜZELJ TETSZÉS SZERINT: Válassz célt és tüzelj döntésed alapján.

SZABAD FEGYVER: Fel vagy jogosítva fegyvered használatára.

TARSD A FEGYVERT: Csak akkor tüzelj, ha rád lõttek.

FEGYVERT BIZTONSÁGIBA: Tilos tüzelni

SZÁRNY: Egy egység hátulja vagy oldala.

BOGEY: Egy azonosítatlan egység.

TANGO: Terrorista. Általánosan egy célpont.

BARÁT: Egy biztosan azonosított egység, aki a te oldaladon áll.

ELLENSÉG:  Egy ellenséges egység. Egy cél.

OPFOR: OPposition FORce. Ellenséges erõ. Az ellenség.

HANG ENGEDÉLYEZVE (Go Loud): A küldetésbeli csend már nem szükséges. Az egységek tüzet nyithatnak hangos fegyverekkel és okozhatnak más módon hangot/fényt.

ÉRKEZÕ: Felénk közeledõ

ELMENÕ: Tõlünk távolodó.

(szám) ÓRÁNÁL: Irány, amely az adott illetõ jelenlegi irányából, mint 12 órából lehet számolni.

ECHO ECHO (Escape and evade): Menekülj és kerüld el. Általában akkor használják, amikor a rendezett visszavonulás már nem lehetséges. Közli az egységekkel, hogy már nem szükséges mint összetartó csapat harcolniuk, és lehetõség szerint szakadjanak el, és kerüljék el az ellenséget.

GYÜLEKEZÕ: Találkozó a megadott helyen, amit általában gyülekezõ pontnak hívnak.

KONTAKT: Összeütközés az ellenséggel.

VISSZAHÚZÓDÁS: Utasítja az egységeket, hogy hagyják abba az ellenséggel való aktív küzdelmet, húzódjanak vissza. Nem mindig „visszavonulás". Gyakran egy tüzérségi, vagy légi csapás elõkészítése, vagy idõhúzás, amíg az erõsítés megérkezik. Szintén használják, amikor a harcoló egységeknek a másodlagos védelmi pozícióba kell visszahúzódni, és ott rendezõdni, majd újra felvenni a harcot az ellenséggel.

VISSZAVONULÁS: Megszakítani a harcot, és lehetõség szerint kerülni azt. Általában akkor használják, amikor az ellenség nyerésre áll, és lehetõség szerint minél többet meg akarnak menteni a harcoló alakulatból.

RAJTAÜTÉS: Jelentése: egy elõkészített helyrõl támadni, ami lehetõvé teszi a baráti egységeknek, hogy koncentrálják tûzerejüket, és elpusztítsák az ellenséget, mielõtt magukhoz térhetnének. Gyakran tévesen használják, szimplán az ellenfél meglepésének kifejezésére.

LÁTHATÓ: Szabad szemmel látható

MIKE: Méter

KLICK: Kilométer

VESZTESÉG: Halott, harcképtelen. Például: 3 veszteségem van, és még mindig jelentõs ellenség. Vagy: Ellenségnek két veszteség, egy mögénk próbál kerülni.

ÜRES: Kifogyott a lõszer.

RÁDIÓ CSEND: Nem szabad a rádiót használni, hacsak másként nem utasítanak.

Míg ez a cikk körülír néhány „szabályt" a rádió beszélgetésekrõl, tény, hogy amikor egy egység elkezd mûködni, a szabályok felül lesznek írva. Betartatni egy protokollt csak a protokoll kedvéért bolondság. Ahogy a csapat együtt dolgozik, idõvel jobban összeszoknak, és a kommunikáció még hatékonyabb lesz közöttük.

Ennek ellenére fontos, hogy megtanulják, és idõrõl idõre gyakorolják a fegyelmezett rádióhasználatot, rövidítések nélkül. A csapatban gyakran cserélõdnek a tagok, vagy új tagok jönnek. A „helyi" rádió protokoll használata lelassítja a folyamatot, amivel egy új tag beépül a csapatba.