EFOP-1.2.2-15-2016 pályázatot adtunk be

Projektünk címe: „Az önkéntesség növelése az ifjúság körében kis közösségek kialakításán és fejlesztésén keresztül”

A projekt célcsoportját elsődlegesen a helyi középiskolás fiatalok képezik (15-18 éves korosztály), szélesebb körben a 15-29 éves fiatalok.

A fejlesztés célja az ifjúsági közösségek fejlesztése új közösségek létrejöttén és minőségi szabadidős programok biztosításán keresztül, a társadalmi együttműködés és esélyegyenlőség elősegítése a szervezett programoknak köszönhetően, az ismeretterjesztés és kompetenciafejlesztés különböző témakörökben, az önkéntesség növelése a projekt tevékenységeihez kapcsolódóan és az ehhez szükséges ismeretátadás.

A projekt az alábbi tématerületekhez kapcsolódik, illetve ezekkel összefüggésben a következő tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

  1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása
  2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés
  3. Egészségmegőrzés, prevenció
  4. Honismeret, a helyismeret elősegítése, hazaszeretetre nevelés
  5. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása

A projekt keretében meglehetősen sok fiatal sajátíthatja el az önkéntes tevékenységet megalapozó ismereteket, kompetenciákat speciális képzés keretében.