EFOP-1.2.2-15-2016 pályázatot adtunk be

Projektunk címe: „Fiatalok ismeretének bővítése és érzékenyítése a családi életre való felkészítés témakörében, valamint a családi közösségek erősítése”

A diákok családi életre való nevelését több oldalról is szeretnénk megtámogatni a projekt keretében: egyrészről kifejezetten a családttervezéssel, családalapítással, -fenntartással kapcsolatos ismeretátadással, másrészről kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével csoport foglalkozások révén, végül szülői oldalról is, hiszen az ő felkészítésük, neveléssel kapcsolatos kompetenciáik, ismereteik fejlesztése is hasonlóképpen fontos, tekintve, hogy ezzel, illetve a szülői minta és példamutatással alapozzák meg a gyermekek viselkedését, párkapcsolati, családi vonatkozásban a későbbiek folyamán.

Projektünknek fontos célkitűzése a gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretek átadása a szülőknek. Ezen belül projektünk keretében pl. kiemelten kezeljük a kamasz-szülő viszony támogatását. A családi napok alkalmával arra törekszünk, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az idősebb generáció gondozásával kapcsolatos felelős hozzáállás erősítésének a családtagokban, továbbá például a közös családi sport- és egészségtudatosság fontosságát hangsúlyozó programokon keresztül a családi közösségek közötti összetartozás növelését, valamint az egészségmegőrzéssel és egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos ismereteik bővítését célozzuk. Emellett az egészséges életmódra nevelés, a gyerekek egészségének megőrzése a kisgyermeket és kamasz gyermeket nevelő szülők számára tervezett tanácsadások, csoportfoglalkozások, programok során megjelenik, hiszen a testi és lelki egészség neveléssel összefüggő kérdésköre meglehetősen fontos.