Megjelenési tréning tartása szociális szövetkezetekben lévő hátrányos helyzetű emberek számára

Az Egyesület fő célja a hátrányos helyzetű csoportok, személyek segítése, munkalehetőséghez való
juttatása. Egyesületünk ennek érdekében szociális szövetkezetekben – amennyiben felkérést kap –
tagként belép, hogy ezzel is segítse az erre irányuló szervezetek működését, célunk megvalósulását.
Több együttműködési megállapodást kötöttünk szociális szövetkezetekkel – célunk minél több
munkahely teremtése, hátrányos helyzetű munkavállalók munkához segítése. Helyszín és időpont
jelenleg tervezett, megvalósítása folyamatban.

Megvalósítani tervezett tevékenységek:

– Megjelenési tréningek szervezése hátrányos helyzetű emberek számára

– A rendezvények során különböző témájú tréningek kerülnek megvalósításra, például
önbizalomfejlesztés, kommunikációs készségek, munkavállalási esélyek javítása, helyes öltözködés és
testbeszéd tanulása.

Tervezett programok, feladatok:

– Önbizalomnövelő tevékenységek és gyakorlatok.

– Önéletrajz írási alapok, állásinterjú próbák

– Kommunikációs készségeket fejlesztő workshopok.

– Munkavállalási esélyeket javító előadások és interaktív szekciók.

– Helyes öltözködés és testbeszéd tréningek.

– Interjútechnika és hatékony kommunikáció fejlesztése.

Közvetlen eredmények: résztvevők megnövekedett önbizalma, fejlett kommunikációs készségek,
javult munkavállalási esélyek. Közvetett eredmények: A munkaerőpiaci beilleszkedés és jobb
életminőség elérése azáltal, hogy a résztvevők képzettebbek és magabiztosabbak lesznek. Célunk a
hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci esélyeinek jelentős növelése. A társadalmi kapcsolatokban
és munkahelyi környezetben javuló kommunikációs készségek. A projekttel támogatott személyek
számára megnövekedett esély a munkavállalásra és életminőségük javulása.