Taktikai foglalkozás

Három BKSE instruktorunk részese volt a közelmúltban egy taktikai foglalkozásnak, melynek ismeretanyagát kifejezetten az airsoft játék kívánalmaira építette a modern harcászat szakmai eszköztárából a Tactical Airsoft.

A két napos foglalkozás során lehetőségünk nyílt alaposabban megismerni az általános fegyverkezelési alapokat. Elsajátítottuk az airsoft fegyver helyes fogásait, valamint a különböző tüzelési testhelyzeteket és a pozícióváltások közbeni tüzelést. Megismertük, hogy a gyakorlatban mit is jelentenek az olyan “varázsszavak”, mint: taktikai tárcsere, kapáslövés, kézváltás, fegyverváltás. Emellett személyre szabott tanácsokat kaptunk a felszereléseink helyes megválasztásának kritériumairól, valamint az adott feladatnak megfelelő hatékony alkalmazásukkal kapcsolatosan.Egy harci szituáció megoldása, a valós élethez hasonlóan csapatfeladat, ezért, habár estünkben csak egy játékról is van szó, a foglalkozás kiemelt hangsúlyt fektetett a tűzpárok feladatainak elsajátítására. Gyakoroltuk a tűzpárban történő közös mozgásokat, több tűzpár együttes mozgásának koordinációját. Alkalmaztuk a fedezékek folyamatos biztosításával történő előrehaladást mind épületen belül, mind pedig nyílt terepen.

A csapatmunka elengedhetetlen feltétele a folyamatos és kölcsönös kommunikáció. Elsajátítottuk azon kommunikációs technikákat, melyekkel igen nagy hatékonysággal biztosítható terepen és épületben haladva az ellenség némán történő megközelítése és felszámolása. Továbbá megismertük a harcérintkezés közbeni kommunikáció azon elemeit, melyek egy harci szituáció során két- illetve háromfős tűzcsoportban haladva biztosíthatják a tűzpárunk és csapattagjaink sikeres akcióját.

Az eddig elsajátított tudásanyagunk az épületharc során teljesedett ki, ahol a már megismert technikák együttes alkalmazásával értük el az adott épület dinamikus megközelítését, a behatolást és a létesítmény szisztematikus megtisztítását.

Természetesen a megszerzett tudás mellett rendszeres gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a mozdulatsorok, kommunikációs technikák és a tűzpárok együttműködése rutinszerűen alkalmazható legyen.

Reméljük, hogy a személyes találkozásaink során méginkább hozzá tudunk majd járulni ezzel a tudással a hozzánk ellátogató csapatok minél realisztikusabb játékélményéhez.

Köszönjük QUINN-nek, és a Tactical Airsoftnak!