2012 – Környezetvédelem gyerekcipőben

Pályázat száma: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0057

Projekt címe: ” Környezetvédelem gyerekcipőben”, mely „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” felhívásának egyik pályázati nyertese.

Projekt rövid összefoglalója: A projekt célja, hogy egy fenntarthatósági rendezvénysorozat során elérje az általános iskolás korú célcsoport fenntarthatósági szemléletformálását.

A projekt során az általános iskolás célcsoport a 15 kiválasztott általános iskolában a rendezvények során megnéz egy 20 perces animációs – környezetvédelemhez kapcsolódó filmet. Ezt a filmet utána környezetei nevelési szakembereinkkel együtt feldolgozzák, elemzik.

A rendezvény másik lépéseként előadást interaktív előadást hallgatnak meg a ”Fenntartható fejlődés szerepe kis közösségünk életében” címmel. Rendezvényeinken részt vevő diákokat arra buzdítjuk, hogy felelősen gondolkodó emberként változtassanak az otthoni és az iskolai környezetükön. Köztudomású, hogy a tinédzserek igényei nagyban meghatározzák szüleik fogyasztási szokásait. Ahogy sok káros dolog megvételére ráveszik őket, ugyanúgy rávehetik őket a jóra is. Nagyon igaz, hogy a szülők legjobban a gyermekeiken keresztül nevelhetők!

A csoportfoglalkozás egyik részében a résztvevő diákokkal közösen elkészítjük mindenki az ökológiai lábnyomát majd közösen értékeljük ezek eredményét. A csoportfoglalkozás második részében a helyszínen rendelkezésre álló technika segítségével közösen megnézzük a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság által kötelezően bemutatandó honlapot illetve szemelvényeket az egyéb preferált honlapok közül.

A projekt kommunikációs számos elem segíti, így nem csak a zárt intézmények hallgatói, hanem mások is megismerkedhetnek pályázatunk céljaival, eredményeivel.

A projekt célcsoportja: A 15 kiválasztott iskola tanulói (gyerek korcsoport 4-15 év)

A projekt rövid távú céljai:

  1. A gyerekek megismerik a fenntartható megoldásokat és a potenciális környezeti hatáscsökkentést.
  2. A gyerekek képessé válnak a fenntartható megoldások kiválasztására és alkalmazására.
  3. A gyerekekben megerősödik a pozitív attitűd a fenntarthatósági megoldásokkal kapcsolatban.
  4. A projekt hosszú távú céljai:
  5. A projekt végrehajtását követő 5 évben a „zöldként” meghatározható fogyasztó szegmens 30%-ra növekszik;

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. január 19.
Elfogadott projekt összköltség: 33.314.250,- Ft,
Megítélt támogatás: 31.648.538,- Ft

www.lepjegyzoldet.hu

Együttmüködő partnerünk:
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Védegylet