BKSE

Az egyesület célja

IV./1. Az Egyesület elsődlegesen a Magyar AirSoft*, mint sport támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny programok szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében.

* Airsoft szó magyarázata: „Az Airsoft egy Magyarországon még formálódó közösség egyedi taktikai/harcászati játéka. Az Airsoft – hasonlóan a paintballhoz, ami a rokonának tekinthető – csapatjáték, ahol két vagy több fél speciális szabályok alapján, valósághű, de veszélytelen játékfegyverekkel harci szituációkat szimulál.”

Az egyesület célja továbbá a Magyar Honvédség népszerűsítése, a katonaélet szépségeinek bemutatása, a NATO céljainak népszerűsítése és bemutatása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.

Az egyesület további fontos célja a magyar csocsósport népszerűsítése, ezzel kapcsolatosan rendezvények, bemutatójátékok szervezése és versenyeken való részvétel, illetve sportolók indítása ezen a versenyeken az egyesület nevében.

Az egyesület célul tűzi ki a magyarországi lovas, vadász, horgász és gasztronómiai hagyományok ápolását és a környezetvédelem, ökológiai fenntarthatóság biztosítása. Ennek érdekében rendezvényeket, kiállításokat szervez, felveszi a kapcsolatot partner szervezetekkel, és lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy népszerűsítse a magyar nemzet lovas történelmét és hagyományait. Egyesületünk célja a hazai turizmus erősítése a lovas, vadász, horgász és gasztronómiai területeken, különös hangsúllyal a borturizmusra. Egyesületünk célja az ezzel kapcsolatos infrastruktúra megszervezése, kialakítása, müködtetése.

Az egyesület célja a magyar ejtőernyő sport támogatása. Az egyesület tagjai részt kívánnak venni hazai és nemzetközi ejtőernyős rendezvényeken. Az egyesület célja, hogy saját és külső forrásokra támaszkodva elérjék azokat a sportszakmai és tárgyi feltételeket, amelyel a Magyar Ejtőernyő Szövetség és a Magyar Repülő Szövetség tagjává válhasson. Ezzel kapcsolatosan minden olyan lehetőséget, pályázatot, szakmai együttműködést meg kíván ragadni, amellyel a fenti céljait elérheti.

IV./2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

IV./3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

IV./4. A társadalmi szervezet közhasznú tevékenysége:
Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” összhangban a létesítő okiratban megjelölt célok közül alábbi tevékenységeink szolgálják közfeladatok teljesítését közvetlenül vagy közvetve kiemelten:
– sport
– kulturális tevékenység
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– környezetvédelem
– turizmus


 

Letölthető dokumentumok

Alapszabály
Esélyegyenlőségi terv
Fenntarthatósági terv
Értékpapír kezelési szabályzat
Gazdálkodási szabályzat
Beszerzési szabályzat

Jelentések

2011 Közhasznúsági jelentés
2011 Beszámoló
2012 Beszámoló

Közbeszerzés

2011
Felhívás
Dokumentáció
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési szabályzat
Megkötött vállalkozó szerződés

2012
Közbeszerzési terv